Non-direct effect WTO law and EU


De Europese Unie (EU) heeft na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van de ...

Algemeen belang v. terrorsime


De rijksoverheid werkt, sinds het dreigingsniveau terrorisme in maart 2013 werd verhoogd, intensief aan de versterking ...

Toestingsverbod, een mes op de keel?


Sedert de grondwetswijziging van 1983 luidt het in art. 120 Grondwet neergelegde toetsingsverbod: ‘de rechter treedt ...

Flexibele OP, maar wat is de keerzijde?


Met de Omgevingswet (hierna: Ow) wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen ...

Dank vrijwilligers VHP Rijnmond


Op 18 augustus 2019 heeft voorzitter van kern Rijnmond Jay Pahladsing samen met de leden van Rijnmond een bedankmiddag ...

Oorkonde Shri Shiv Mandir


Op 19 mei 2019 heeft Jay Pahladsing samen met Tina Jakoeb een oorkonde uitgereikt aan de Shiv Mandir namens voorzitter ...

Evaluatiedocument 2019 VHP NL


De Surinaamse gemeenschap in Nederland is zeer betrokken bij de komende verkiezingen in Suriname. Zo constateerde de ...

Milan Summer Festival 2019


Op de tweede dag van het Milan Summer Festival in Den Haag, zondag 4 augustus, werd een bijeenkomst gehouden. VHP ...

Jubileumboek 70 jaar VHP


Op 16 januari 2019 vierde de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) haar 70-jarig bestaan. De markante momenten in de ...

Brainstormsessie van VHP Nederland


In het kader van de komende verkiezingen en wederopbouw van Suriname organiseerde VHP Nederland, in samenwerking met ...

Gewenste en ongewenste verbondenheid


Op woensdag 25 september 2019 werd te Reeuwijk Nederland, door VHP Nederland een feestelijke en drukbezochte ...

Zesde Jagernath Lachmon Lezing


Op 29 september hield Dr. Peter Meel in het Amsterdamse UP Office Building de zesde Jagernath Lachmon Lezing. Onder de ...

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes