Juridisch

State obligation in alternative care


Lang niet elke kind krijgt de zorg en bescherming die ze nodig hebben om veilig op te groeien in een (private en of ...

Suriname compleet?


De vaststelling van de Surinaamse grenzen, vooral die met Guyana, is een voortdurend vraagstuk dat een complex ...

Human Rights Advocate WHRC


Een stage in het buitenland betekent niet alleen een unieke ervaring opdoen maar is vooral een manier om als persoon ...

Different aspects of the CRC


In dit onderzoek is vanuit antropologische, juridische en sociologische invalshoeken gekeken naar de impact van de CRC ...

Monsanto, the witch with poison apple?


Het doel van dit document is om in te zoomen in hoeverre multinationals zoals Monsanto aansprakelijk kunnen worden ...

Freedom of religion at work?


De terroristische aanslagen van 11 september 2001 in combinatie met globalisering, migratiepatronen en een focus op ...

Non-direct effect WTO law and EU


De Europese Unie (EU) heeft na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van de ...

Algemeen belang v. terrorsime


De rijksoverheid werkt, sinds het dreigingsniveau terrorisme in maart 2013 werd verhoogd, intensief aan de versterking ...

Toestingsverbod, een mes op de keel?


Sedert de grondwetswijziging van 1983 luidt het in art. 120 Grondwet neergelegde toetsingsverbod: ‘de rechter treedt ...

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes