VHP NL: Hoe verder na verkiezing?

Op 18 september jl. heeft VHP Nederland een besloten bijeenkomst gehouden voor donateurs (sympathisanten, bestuursleden en alle kernen) die bijgedragen hebben aan de verkiezingswinst van mei 2020. Vanwege de COVID was VHP Nederland genoodzaakt om de groep van uitgenodigden te beperken tot leden van de kernen en een aantal donateurs.

De avond werd geopend door dagvoorzitter Henk Lalji met het verzoek om geduld te betrachten en af te wachten totdat de moederpartij meer duidelijkheid verschaft omtrent een aantal zaken die met name voor VHP Nederland van belang is om te bepalen welke koers er gevaren moet worden.

De voorzitter van VHP Nederland, de heer L. Soedamah is onder andere ingegaan op de activiteiten die VHP Nederland heeft ondernomen om de moederpartij te ondersteunen. Denk hierbij aan de verschillende projecten die gerealiseerd werden onder project ‘laat je hart spreken’, debatavonden, lezingen en fundraisingsactiviteiten.

De penningmeester van VHP Nederland, heer Jagroep Narain heeft de financiële stand van zaken over de periode van 2018 tot en met 2020 gepresenteerd waarbij hij uitgebreid is ingegaan op de opgehaalde donaties en de uitgaven van VHP Nederland.

In het tweede deel van de bijeenkomst kregen de voorzitters van de kernen Amsterdam, Rijnmond, Zaanstreek en Waterland en de overige leden de gelegenheid om vragen te stellen en een toespraak te houden omtrent o.a. de relatie tussen VHP Nederland en de moederpartij en de stand van zaken in Suriname m.b.t. onder andere het kabinet Santokhi/Brunswijk.

De rode draad van de toespraken die gehouden waren is dat VHP Nederland een krachtige organisatie is binnen de diaspora en sinds de installatie van het nieuwe bestuur (2018) zich niet alleen ingezet heeft om de moederpartij te ondersteunen met het behalen van de verkiezingswinst, maar ook het opbouwen van een netwerk van sympathisanten die een afspiegeling is van de Surinaamse samenleving. VHP Nederland is mede dankzij haar netwerk in staat geweest om een enorme bijdrage te leveren aan de verkiezingswinst en wilt met deze berichtgeving een ieder bedanken, met name sympathisanten die niet aanwezig waren op de bijeenkomst, voor hun bijdrage en het vertrouwen in VHP Nederland als dé afdeling van de moederpartij in Nederland die mandaat heeft om namens de moederpartij te handelen.

Nu de moederpartij aan de regeermacht is, zijn de doelen van VHP Nederland bijgesteld. Een van de doelen is om de ledenbestand verder uit te breiden (met o.a. meer jongeren en vrouwen), een adviesraad in het leven te roepen om op deze manier kaders, kennis, kunde en sleutelfiguren in Nederland te bundelen zodat er actief gewerkt kan worden aan het ondersteunen van de moederpartij bij het wederopbouwen van Suriname.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes