Diaspora Instituut Nederland

De diasporagemeenschap is deel van onze natie. Ze wonen in het buitenland maar hun hart ligt ook hier. Niet alleen het reizen, met name tussen Nederland en Suriname, wordt vergemakkelijkt, wij gaan ook de economische, culturele en sport samenwerking aantrekken. Er komt een Diaspora-instituut om dit te structureren, aldus de president in zijn inaugurele rede.

Het is zover!

Een commissie bestaande uit vier leden (Mevrouw Kathleen Ferrier, heer Robby Bhoendie, heer Ram Ramlal en heer Hugo Fernandes Mendes) hebben zich gecommitteerd aan het opstellen van een advies aan de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin.

Het voornaamste doel van het instituut is om de diaspora gemeenschap te laten bijdragen aan de wederopbouw van Suriname door middel van onder andere kennisoverdracht en capaciteitsopbouw.

Om draagvlak te creëren zijn er hearings gehouden om ondernemers, maatschappelijk betrokken organisaties en coalitiepartijen in Nederland (VHP Nederland, ABOP, NPS en PL) in de gelegenheid te stellen om input te geven omtrent het oprichten en functioneren van het instituut, maar ook om kansen en bezwaren te inventariseren.

De Surinaamse diaspora heeft comparatieve voordelen ten opzichte van anderen, omdat zij niet alleen kennis en ervaringen hebben in Suriname én Nederland, maar ook een emotionele binding hebben met het thuisland wat maakt dat het makkelijker voor hen is om in beide landen te kunnen opereren en brugfuncties te kunnen vervullen. De oprichting van een diaspora instituut moet hierin de basis vormen voor een blijvende sterke verwevenheid tussen Suriname en Nederland!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes