President bespreekt actuele zaken

Op 21 juli jl. heeft Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi, na een succesvol werkbezoek in het kader van de 3e EU-CELAC top in Brussel, een bijeenkomst gehad met de Surinaamse diaspora, waaronder vertegenwoordigers van VHP Nederland. Deze bijeenkomst, geïnitieerd door de Surinaamse ambassade, bood een vruchtbaar platform om de actuele situatie in Suriname te bespreken, de diaspora aan te moedigen waar mogelijk steun te verlenen en terug te blikken op de EU-CELAC top 2023.

Tijdens de EU-CELAC top werden diverse cruciale vraagstukken behandeld, waaronder personen- en goederenverkeer, handelsaangelegenheden en andere zaken die van groot belang zijn voor Suriname en zijn internationale partners. Een ander wezenlijk onderwerp dat tijdens de top werd belicht, was klimaatverandering en de gezamenlijke inzet om de gevolgen daarvan aan te pakken. De declaratie die tijdens de top is aangenomen, toont de vastberadenheid van de aanwezige staatshoofden om gezamenlijke maatregelen te nemen en tastbare resultaten te boeken.

Tevens voerde de President tijdens de EU-CELAC top bilaterale gesprekken met Europese en internationale partners, waaronder de Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Deze ontmoetingen hebben de betrekkingen tussen Suriname, Frankrijk en Nederland bevestigd, met een gezamenlijke focus op veiligheid, gezondheidszorg en duurzame ontwikkeling, met name in het grensgebied.

Een ander belangrijk overleg vond plaats met Frans Timmermans, Eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de commissie-Von der Leyen. Tijdens dit gesprek is technische ondersteuning toegezegd om een strategie te ontwikkelen voor het verminderen van carbonuitstoot.

Het bijwonen van de EU-CELAC top en de vruchtbare bilaterale ontmoetingen getuigen van de voortdurende inzet van Suriname om samenwerking en relaties met de EU en andere landen te bevorderen. VHP Nederland kijkt uit naar de resultaten van de EU-CELAC top en heeft het volste vertrouwen dat de dialoog tussen landen zal bijdragen aan het bevorderen van vreedzame oplossingen, economische groei en het versterken van banden tussen Suriname en andere internationale partners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes