Nieuwe generatie, oude wijsheden

Het Jnan Adhin Instituut (JAI) markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland met een recente bijeenkomst in Rotterdam. Dit evenement, getiteld ‘De Surinaams-Hindostaanse gemeenschap in Nederland anno 2023’, viel samen met het 150ste herdenkingsjaar van de Hindostaanse immigratie in Suriname en keek vooruit naar de toekomst na de tweede migratiegolf vanuit Suriname naar Nederland circa 50 jaar geleden.

De bijeenkomst bracht een gemêleerd gezelschap samen, van de jonge tot de oudere generatie, voor een diepgaande dialoog over de actuele beleving en uitdagingen van de Hindostaanse cultuur en identiteit. De discussie belichtte de toenemende invloed van in Nederland geboren Hindostanen en hun rol in het vormgeven van de gemeenschap.

Sprekers zoals Ruben Gowricharn, Jaswina Elahi en Chan Choenni, deelden inzichten over het betrekken van jongeren bij culturele evenementen en erkenden de noodzaak om cultuuroverdracht aan te passen aan het digitale tijdperk. Ze stelden vast dat jongeren op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun culturele identiteit te verkennen en vorm te geven, ondanks de uitdagingen van moderne sociale en maatschappelijke verwachtingen.

Speciale aandacht ging uit naar de sociale dynamiek binnen de gemeenschap, waarbij het belang van ondersteuning voor achtergestelde groepen, waaronder mensen met een handicap, werd benadrukt. Dit was des te relevanter omdat de bijeenkomst samenviel met de Internationale Dag van Personen met een Beperking.

Afsluitend werd een levendige sessie over vrouwenemancipatie en maatschappelijke betrokkenheid gehouden, wat de toewijding van de gemeenschap aan een inclusieve en dynamische toekomst bevestigde.

Ik wil mijn oprechte dankbaarheid uitspreken aan het Jnan Adhin Instituut voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze belangrijke bijeenkomst. Het was een voorrecht om getuige te zijn van de rijke discussies en de passie waarmee elke deelnemer bijdroeg aan het levend houden en vernieuwen van onze Surinaams-Hindostaanse cultuur en identiteit in Nederland. De gedrevenheid en het engagement dat ik tijdens deze bijeenkomst heb ervaren, versterken mijn vertrouwen in de toekomst van onze gemeenschap!

Fotografie door Ranjan Akloe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes