VHP NL op weg naar mei 2025

Na een periode van relatieve rust vanwege Covid heeft het bestuur van de VHP-NL het voornemen een nieuwe strategie uit te stippelen teneinde terdege voorbereid te zijn voor de verkiezingen van 2025 in Suriname met een maximale winst van 28 zetels voor de VHP. In dit kader waren alle kernen (Kern Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Flevoland, Zaanstreek & Waterland en Utrecht) uitgenodigd om tijdens een fysieke bijeenkomst op 10 juni jl. met elkaar te brainstormen omtrent een aantal beleidsuitgangspunten waaraan de komende jaren gewerkt zal worden voor een optimale winst voor de moederpartij.

In zijn inleiding gaf de heer Lalji (ondervoorzitter van VHP Nederland) aan dat niet alleen de Coronapandemie voor grote uitdagingen in Suriname zorgt. Ook de overstromingsproblemen waarbij de president recentelijk zeven van de tien districten tot een rampgebied heeft moeten verklaren onderschrijft hoe groot de opgave is waar de regering voor staat. Al deze problemen vragen van ons niet alleen inzet maar ook geduld en inlevingsvermogen, aldus Henk Lalji.

Keynote speaker van deze avond de heer dr. Ashwien Ramcharan ging in zijn betoog in op een aantal fundamentele besluiten die genomen moeten worden over de te varen koers naar mei 2025. Denk hierbij aan onder andere de herstructurering van VHP Nederland, de communicatie tussen VHP Nederland en de moederpartij en werken aan thema’s zoals diversiteit.

De avond werd afgesloten met livemuziek door Madhav Prakash uit India.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes