VHP NL evalueert regering Santokhi

Op 22 augustus 2021 jl. heeft VHP Nederland in verband met één jaar regering Santokhi/Brunswijk een digitale seminar georganiseerd. Met dit seminar werd beoogd om het licht te laten schijnen op de verrichtingen van de regering tot heden.

De kern van het betoog van de heer L. Soedamah (voorzitter van VHP Nederland) is dat meer dan nu moet duidelijk worden hoe, wanneer en op welke wijze Surinamers in Suriname betrokken gaan worden bij de wederopbouw van hun land want het volk werkt niet alleen maar regeert ook. Gelet op de ondemocratische en onfatsoenlijke manier waarop de vorige regering omging met de behoefte aan en het recht op inspraak, communicatie en informatie van burgers, zijn dit prangende vragen. In de eenentwintigste eeuw zijn zaken als burgeremancipatie, burgerparticipatie, gelijke behandeling voor eenieder, geen gunsten maar rechten en wordt van overheden terecht geëist hier invulling en uitvoering aan te geven.

De heer Henk Lalji (ondervoorzitter VHP Nederland) benadrukte in zijn betoog dat de overgenomen boedel van de regering Bouterse geen fijne basis biedt voor de verdere economische ontwikkeling van Suriname. Daarnaast zijn vanwege de bestrijding van de Covid 19-pandemie, de economische bedrijvigheid door het van tijd tot tijd afsluiten van het Surinaams luchtruim en het regelmatig instellen van lockdowns, hele economische sectoren zoals het toerisme en de horeca stil komen te vallen. De recente zware regenbuien als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering hebben delen van de landbouw negatief beïnvloed. De financiële situatie waarin ons land zich bevindt biedt geen uitzicht voor fundamentele armoedebestrijding omdat de regering op dit moment niet beschikt over voldoende middelen om dit afdoende aan te pakken. Het deel van de bevolking die dit het meest nodig heeft dreigt zo in een vicieuze cirkel van armoede te geraken. Het is met de huidige maatregelen, gezien de zwakke SRD-koers, wat armoedebestrijding betreft “dweilen met de kraan” open. President Santokhi krijg nu hier voor alle schuld. Hoewel onterecht mag deze situatie niet al te lang duren. Het is nu te hopen dat het IMF nu snel komt met de door haar in het vooruitzicht gestelde financiële steun en dat de met Nederland verbeterde betrekkingen op kort termijn zichtbare resultaten biedt, die de bevolking van Suriname ademruimte geven zodat zij met nieuw elan kan werken aan de opbouw van Suriname. 

De burgervader van Commewijne Radjab Mohamed Shafiek is ingegaan op het oliehavenproject te Commewijne en benoemde de voordelen van dit project zoals onder andere werkgelegenheid voor ongeveer 250 tot 400 mensen, een afname van de drukte op de Wijdenboschbrug, landbouwers kunnen op Commewijne hun producten in het district verkopen en hoeven geen oversteek meer te maken en de ontwikkeling van Commewijne tot een toeristische pleister.

Het seminar werd afgesloten met een inhoudelijk debat tussen alle kernleden (Kernen Amsterdam, Rijnmond, Den Haag, Zaanstreek & Waterland en Flevoland) van VHP Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes