ALV: VHP Nederland

De vergadering werd geopend door de voorzitter Lachan Soedamah met de mededeling om de krachten te bundelen en te onderzoeken hoe de afdeling op een effectieve manier aan financiële middelen kan komen om de moederpartij te ondersteunen.

De penningmeester ging in zijn presentatie verder in op het betalen van contributie. Hij gaf aan dat één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de afdeling het lidmaatschapsgeld is en deed een beroep op alle leden om niet alleen zijn of haar contributie te betalen maar ook leden te werven om op die manier meer gelden op te halen.

Ook is er besproken om via het project “laat je hart spreken” hulpgoederen in te zamelen en verschepen. Tijdens de vergadering waren ook twee collega’s uit Suriname aanwezig waaronder de tweede secretaris van de VHP (de heer Isrie). Samen met de heer Isrie is er gekeken naar de mogelijkheden om hulpgoederen naar stichting Haathie te versturen alwaar de goederen ingeklaard en gedistribueerd zal worden.

Daarnaast hebben de leden van de verschillende kernen hun jaarprogramma gepresenteerd waarin ze toelichten welke activiteiten ondernomen zal worden om fondsen te werven en hulpgoederen in te zamelen.

De vergadering werd afgesloten met een skypeverbinding waarbij de voorzitter van de VHP, de heer Chan Santokhi in een inspirerende boodschap een beroep doet op een vruchtbare samenwerking.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Foto’s door VHP Nederland

Bron: VHP Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes