Mijn rol binnen VHP NL

VHP Nederland is een afdeling van de moederpartij Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in Suriname. De VHP, die oorspronkelijk een Hindoestaanse politieke partij was (Verenigde Hindoestaanse Partij), is sinds het aantreden van Chan Santokhi in juli 2011 als de nieuwe voorzitter van de partij enorm gestegen in populariteit. Onder zijn bestuur heeft de partij een metamorfose ondergaan en is zij uitgegroeid tot een multi-etnische organisatie die behalve politieke activiteiten, ook sport, gezondheid, culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten ontplooit. Volgens de huidige statistieken is de VHP, op de Nationale Democratische Partij na, de grootste politieke partij van Suriname. Thans is de VHP met acht zetels de grootste oppositiepartij in het Surinaams parlement. De VHP vormt samen met de Nationale Partij Suriname (NPS), de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) en het Democratisch Alternatief ’91 (DA ’91) het Nieuw Front en samen hebben ze veertien zetels.

Op 27 mei 2018 vond er een bestuursoverdracht van VHP Nederland plaats. Sindsdien bestaat VHP Nederland uit zes kernen, te weten: kern Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag en kern Zaanstreek & Waterland. Ondersteuning van de moederpartij in Suriname is het primaire doel van VHP Nederland. In aanloop naar de verkiezingen in mei 2020 heeft VHP Nederland verschillende activiteiten ontplooid om de moederpartij in Suriname te ondersteunen. Het gaat dan vooral om het bijdragen aan ontwikkelingsstrategieën, armoedebestrijding en economische groei door financiële donaties maar ook hulpmiddelen (zoals rollators, luiers, insulinespuiten, speelgoed en computers) en kennisuitwisseling.

Secretaris van VHP Nederland:

Het hoofdbestuur van VHP Nederland bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningsmeester en secretaris. Ik ben binnen het hoofdbestuur als secretaris verantwoordelijk voor de volgende zaken:
1) Verslagen en notulen maken van diverse vergaderingen lezingen/bijeenkomsten;
2) Bijhouden van de ledenlijst;
3) Verantwoordelijk voor correspondentie tussen het bestuur van VHP Nederland en Suriname
4) Beheren en plaatsen van content op de website: www.vhpnederland.nl en alle sociale media kanalen waarop VHP Nederland actief is;
5) Sollicitatiegesprekken afnemen;
6) Woordvoerder in de media.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Voorzitter van Stichting Kern VHP Rijnmond

Afdeling VHP Nederland heeft als doel ondersteunen van de moederpartij bij het wederopbouwen van Suriname. Binnen VHP Nederland zijn er verschillende kernen werkzaam om projecten te realiseren die kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de moederpartij. Denk hierbij aan projecten waarmee o.a. financiële donaties maar ook hulpgoederen ingezameld kunnen worden of het organiseren van lezingen. Sinds december 2018 ben ik plaatsvervangend voorzitter geweest binnen kern Rijnmond. In juli 2020 ben ik gekozen als voorzitter. Als voorzitter binnen Kern Rijnmond ben ik verantwoordelijk voor:
1) Het leiden van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur;
2) Coördineren van het bestuur;
3) Het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden en projecten;
4) Toezien op handelen van andere bestuursleden;
5) Optreden als woordvoerder en schrijven van persberichten.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ik heb voor de VHP gekozen omdat de partij voor alle Surinamers is ongeacht ras, geloof of kleur. Ik heb tot mijn 20ste levensjaar in Suriname gewoond. Tijdens mijn verblijf in Suriname en na mijn vertrek naar Nederland is de regering Bouterse aan de macht geweest. Tijdens zijn regeerperiode is Suriname in een zware economische crisis belandt waardoor velen onder de armoedegrens leven. Aangezien mijn ouders en een groot deel van de familie in Suriname wonen, heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe familie, vrienden en kennissen die onder de armoedegrens leven de dupe werden van wanbeleid en corruptie.  Dit was voor mij de voornaamste reden om vanuit Nederland mij in te zetten voor een beter Suriname. Ik heb binnen VHP Nederland actief meegeholpen om campagne te voeren voor de verkiezingen. Nu de VHP aan de macht is, zet ik mij in, samen met anderen binnen kern Rijnmond en VHP Nederland, om het land te helpen met wederopbouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes