VHP Nederland verwelkomt DC Nickerie

Op 26 september jl. heeft het dagelijks bestuur van VHP Nederland (voorzitter de heer L. Soedamah, ondervoorzitter de heer Lalji, penningmeester de heer N. Jagroep en secretaris mevrouw Tina Jakoeb) de districtscommissaris (hierna: DC) van Nickerie, mevrouw Senrita Gobardhan van harte welkom geheten. Vervolgens werd er ingegaan op de ontwikkelingen in het rijstdistrict Nickerie sinds de verkiezingen van mei 2020.

Ondanks het feit dat de regering Santokhi met veel minder staatsmiddelen de samenleving draaiende moet houden, zijn er heel wat ontwikkelingen gaande in het district Nickerie die op lange termijn economische kansen biedt, aldus de DC. Eén van de ontwikkelingen betreft de offshore olie-exploratie- en productieactiviteiten die in de toekomst voldoende duurzame werkgelegenheid kan creëren. Een ander project betreft de bouw van de Centrale Markt in Nickerie met o.a. als doel het verhogen van de productie door ondernemers te faciliteren. Echter zijn er ook een aantal uitdagingen die de economische groei belemmert. Een grote uitdaging bijvoorbeeld betreft de Surinaamse scholieren die na de middelbare school wegtrekken om hun vervolgopleiding in het buitenland te doen en niet meer terugkeren. Surinaamse studenten die naar het buitenland (willen) gaan om te studeren denken daar meer baat bij te hebben voor hun verdere toekomst. Dit is de voornaamste reden om te pleiten voor gelijke toegang tot basisvoorzieningen voor een ieder. Middels tal van projecten die komende jaren op de agenda staan, hoopt de DC dat zelfwerkzaamheid van jongeren verder gestimuleerd kan worden.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft de heer L. Soedamah het evaluatieverslag 2020 van VHP Nederland overhandigd aan de DC waarin de vele activiteiten terug te vinden zijn omtrent hoe VHP Nederland haar bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de moederpartij VHP in Suriname. Ook werd het boek Gewenste en Ongewenste Verbondenheid overhandigd van de auteur de heerSekhar Bissessar die op een indringende wijze de noodzaak en het gevoel van verbondenheid, maar ook de vijandigheid en het wantrouwen in die verbondenheid, tussen Suriname en Nederland heeft beschreven. Ook de onderlinge verhoudingen tussen Surinamers passeert de revue in het boek.

VHP Nederland wenst de DC heel veel succes met de uitvoering van de vele projecten om het rijstdistrict tot ontwikkeling te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes