VHP NL ondersteunt verkiezingen

Op 19 april jl. is er een interview geweest op radio Sunrise met de voorzitter van VHP Nederland, de heer L. Soedamah en mevrouw Tina Jakoeb over de rol die VHP Nederland speelt in aanloop naar de verkiezing op 25 mei aanstaande. Voorzitter Chan Santokhi is ingegaan op de kandidatenlijsten en de voorbereidingen tot aan 25 mei.

Wat is VHP Nederland?

Sinds de oprichting van VHP Nederland in 1966 ondersteunt VHP Nederland de moederpartij in Suriname door kader, kunde, kennis en sleutelfiguren in Nederland te bundelen die de partijeen warm hart toedragen. In 2018 is besloten om niet meer als VHP Nederland te functioneren maar als een afdeling binnen de moederpartij. 

De primaire doelstelling van VHP Nederland is om de moederpartij in Suriname te ondersteunen bij het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid op 25 mei aanstaande. Daarnaast is het streven om de partij toegankelijker te maken voor vrouwen en jongeren. Om dit doel te realiseren heeft VHP Nederland 6 kernen opgericht in de verschillende provincies: kern Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag en kern Zaanstreek & Waterland. Deze kernen hebben op hun beurt elk een district in Suriname ter adoptie aangenomen om op die manier de moederpartij te ondersteunen.

VHP Nederland zet zich op verschillende manieren in voor de moederpartij namelijk:
1) Steun in de vorm van een financiële bijdrage: een interne bron is ledencontributie en externe bronnen zijn giften en sponsorinkomsten. Daarnaast wordt er fundraisingsbijeenkomsten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de signeersessie in Amsterdam i.v.m. met het 70 jarig bestaan van de VHP waarbij voorzitter Chan Santokhi persoonlijk aanwezig was. Ook wordt er inkomsten verworven door het verkopen van boeken, T-shirts, Petten/hoofdbanden met het logo van de VHP erop. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.vhpnederland.nl.

2) Steun in de vorm van verzamelen en versturen van goederen en hulmiddelen middels het project ‘Laat je hart spreken’. Middels dit project wordt door alle kernen goederen en hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, insuline spuitjes, pampers, kleding en schoolmateriaal opgehaald en naar stichting Haathi verstuurd in Suriname. Vanuit daar wordt het verder gedistribueerd naar districten waar het nodig is.

3) Het bieden van een sociaal platform aan de partij en alle kandidaten om zich op deze manier persoonlijk te kunnen profileren. 

4) Persoonlijke ondersteuning van vrouwelijke kandidaten via de Diaspora VHP Vrouwen groep. Vanwege de coronacrisis moet VHP Nederland roeien met de riemen die de afdeling heeft. Dit betekent dat er geen fysieke bijeenkomsten/lezingen meer georganiseerd kunnen worden. VHP Nederland richt zich op dit moment meer op het ophalen van financiële middelen, het zoveel mogelijk plaatsen en delen van content omtrent de ontwikkelingen van de partij en het ophalen van medicijnen, mondkapjes, handschoenen en andere medische hulpmiddelen en of andere corona bestrijdingsmiddelen. 

VHP en Genderbeleid            
Wat betreft het genderbeleid gaf de heer Soedamah aan dat er een eerste stap is gemaakt door 39% vrouwen op de lijst te plaatsen waarvan 5 vrouwelijke lijsttrekkers. Echter zijn we er nog niet. Vrouwen vertegenwoordigen de helft van de bevolking. Dat betekent dat de kandidatenlijsten uit tenminste 50% vrouwen zou moeten bestaan. 

Mevrouw Jakoeb vindt het een positieve ontwikkeling dat er 5 vrouwelijke lijstrekkers zijn. Zij vindt alleen dat het percentage vrouwen in het parlement nog geen volledig beeld geeft van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Belangrijker is dat deze vrouwen die bijvoorbeeld ook moeders zijn of andere verplichtingen hebben naast hun politieke carrière, ondersteund moeten worden door bijvoorbeeld goede en betaalbare kinderopvang of andere voorzieningen. 

Transformatieproces VHP en de voorbereidingen van de verkiezing in Suriname 

De heer Santokhi gaf tevreden te zijn met het transformatieproces van de partij op verschillende niveaus maar dit is niet het eind doel. Het is alleen een middel om draagvlak te creëren om het eind doel te kunnen realiseren namelijk: een welvarend Suriname. De kandidatenlijst representeert de bromtji djari die de partij altijd beoogd heeft. 

De selectie is niet zonder slag of stoot gegaan, echter moet partij- en landsbelang te allen tijde prevaleren boven persoonlijke ambitie van kandidaten. Uit meer dan 160 aanmeldingen op het niveau van nationale assemblee en 1600 aanmeldingen op DR en RR niveau heeft de partij een elftal geselecteerd waarmee de VHP het wereld kampioenschap op 25 mei zal spelen. 

Verder gaf de heer Santokhi aan dat de partij op korte termijn een nota zal indienen waarin de partij zal pleiten voor een eerlijk proces tijdens de verkiezingen. De VHP heeft op dit moment geen goed gevoel over de manier waarop er gehandeld wordt in de voorbereidingen naar de verkiezing toe door de regering. Er worden meer stembiljetten afgedrukt dan noodzakelijk, het proces van naturalisatie van buitenlandse personen verloopt niet volgens de procedure.

 In verband met de COVID-19 zijn meerdere politieke partijen beperkt in hun voorbereidingen naar de verkiezing toe terwijl de regering doorgaat met campagnevoeren in wijken zonder de regels in acht te nemen. Daarnaast kunnen buitenlandse waarnemers vanwege het sluiten van het luchtruim niet aanwezig zijn om transparantie te garanderen. Deze bezorgdheid is door VHP al uitgesproken naar het Onafhankelijk Kies Bureau (hierna OKB). 

Het interview werd door de heer Lachman Soedamah afgesloten door eenieder te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning van de partij en een bemoedigende boodschap van mevrouw Jakoeb aan voorzitter Chan Santokhi die als volgt luidt:

We gaan met z’n allen een spannende tijd tegemoet. Niet alleen vanwege de komende verkiezingen maar ook door de coronacrisis die ons allemaal raakt. U voert hierdoor een strijd die zwaarder is dan eerst aangenomen. Niet alleen vecht u tegen de huidige regering en zijn wanbeleid, maar ook tegen de gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt. U heeft zich gegooid in de strijd voor de diasporagemeenschap, voor de huidige en toekomstige generaties, voor ons geliefde Suriname. Helaas kan VHP Nederland niet persoonlijk aanwezig zijn voor extra steun, maar aangezien wij met onze harten verbonden zijn, maken we vanuit hier een vuist. Op 25 mei zal en moet Suriname Oranje kleuren. De olifant staat klaar, wij in de frontlinie staan klaar. De dagen tellen af en wij marcheren voorwaarts. Er is geen weg meer terug. Wij strijden allen voor een betere toekomst. Stre def stre wi no sa frede gado de wi fesi man heri lebi te na dede wi san feti gi sranang. VHP Nederland wenst u (en heel VHP) heel veel succes toe.

Met speciale dank aan de heer Kries Bandhoe.

VHP Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes