Tweede debatavond VHP Nederland

Tijdens de bijeenkomst van VHP Nederland van 28 februari 2020, besprak Hans Moison recente ontwikkelingen in Suriname. Onder de kop ‘Kasreserve en monetair beleid’ belichtte hij de financieel-economische en monetaire ontwikkelingen, evenals de achtergronden van de problemen in Suriname en mogelijke oplossingsrichtingen. Hans Moison is registeraccountant en adviseur in de financiële sector en kent Suriname goed. Hij komt al 20 jaar in Suriname en was van begin 2016 tot begin 2017 ad interim lid van de directie van De Surinaamsche Bank. Over zijn bevindingen schreef hij het boek ‘Een bank in Suriname Pe a moni de?’ (2017).

Moison beschrijft de stoelendans van de governors van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Glenn Gersie moet begin 2019 opstappen omdat hij niet langer aan de leiband van de minister van Financiën willen lopen, Robert van Trikt begin 2020 vanwege vermeende malversaties. De CBvS was negatief in het nieuws door de greep uit de kasreserves, waarbij zo’n 200 miljoen USD door de overheid is misbruikt voor oneigenlijke doelen. De kasreserveregeling in Suriname is uitzonderlijk, door de financieel-economische en monetaire omstandigheden. Een groot deel van de tegoeden van spaarders moeten banken uitzetten bij de CBvS. Dat geld moet zorgvuldig worden bewaard en mag niet worden misbruikt. Dat is wel gebeurd, volgens Moison.

De CBvS staat er zeer slecht voor. Uit de presentatie van Moison blijkt dat de centrale bank sinds 2015 technisch failliet is en nauwelijks deviezenreserves meer heeft. De CBvS heeft na 2014 daarom geen jaarrekeningen meer gepubliceerd. De gevolgen voor Suriname zijn desastreus. Moison verwacht dat de oplopende spanning in de financiële parameters vóór eind 2020 zal leiden tot devaluatie en inflatie naar een koers van 15 tot 20 SRD in een euro. Nu al merkt het Surinaamse volk dat de koopkracht daalt en de kwaliteit van voorzieningen en medische zorg achteruit gaat. Wanneer het land geen deviezen meer heeft voor import, raken de winkelschappen leeg en ontstaat schaarste aan primaire levensbehoeften en medicijnen. Een Venezolaans scenario is niet ondenkbaar.

Moison rond af met enkele aanbevelingen voor de nieuwe regering om de problemen het hoofd te bieden. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, besluit Moison. Er moet veel rommel van de NDP-regering worden opgeruimd. Dat gaat lastig worden voor het Surinaamse volk, maar het moet door de zure appel heen bijten om betere tijden tegemoet te kunnen zien.

De heer Robby Makka gaf een reflectie op de actuele ecofin van Sur -reagerend op de inleiding van RA Hans Moison. Het is belangrijk om een derde stem/tegengeluid te laten horen wanneer men aan de ene kant de overheid en aan de andere kant de oppositie. Als we een Cum laude economie willen hebben in Suriname dan moeten we wel stoppen met de Cum fraude van de regeringen. Zijn rappel, reflecterend op het onderwerp van Moison ( Centrale Bank van Suriname in feite failliet) is om de kiezer bewust te maken en uit de ‘coma’te halen. De accu van deze regering loopt leeg. De economie bij deze regering is een fictief raamwerk. Erfenis van armoede is voor de volgende generatie. Taal en rekenen is heel belangrijk om elkaar goed te kunnen volgen. De interpretatie van economische begrippen zoals “staatsschuld”, “leenplafond” en “kasreserve” ingewikkeld is in Suriname. De VHP heeft de potentie om vanuit de wederopbouwplan Suriname te ordenen en potentie is eindeloos! Het is wat je ermee doet. Kiezen voor VHP is kiezen voor het wederopbouwplan. Kiezen voor Chan betekent kiezen voor hoger kader, voor een beter relatie tussen Suriname en Nederland en voor de ambassade (staatsrechtelijk gezien Surinaams grondgebied) waar Surinamers bij elkaar kunnen komen voor o.a. lezingen. 

De heer Lachman Soedamah riep tot slot een ieder om samen Suriname weder op te bouwen. Wilt u meer weten hoe VHP Nederland bijdraagt aan de verkiezing op 25 mei aanstaande, bezoek de website van VHP Nederland (www.vhpnederland.nl). VHP Nederland is ook actief op Facebook. Het verzoek aan u allen om deze pagina zoveel mogelijk te liken en uw vrienden en kennissen te verzoeken dit ook te doen. U kunt VHP Nederland ook volgen op Instagram, Twitter en LinkedIn. Mocht u content hebben die u wilt delen via de sociale media van VHP Nederland, dan kunt u contact opnemen met Tina Jakoeb.

De VHP vindt de inbreng van Surinamers in Nederland belangrijk bij de verdere ontwikkeling van Suriname. VHP Nederland roept alle rechtgeaarde Surinamers in Nederland op om een bijdrage te leveren aan de verkiezingswinst op 25 mei aanstaande. Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om onze krachten te bundelen om het land Suriname te redden. Volg u de peilingen van IDOS in Suriname. Het is een nek aan nek race tussen de NDP (4 zetels) en de VHP (4 zetels). In een land als Suriname waar de politieke machthebber van nu een keiharde en oneerlijke strijd voert met staatsmiddelen is het nog moeilijker voor de VHP om in alle opzichten tegenstand te bieden. De VHP maakt geen gebruik van staatsmiddelen om campagne te voeren en zal daarom harder moeten werken, maar de partij is rijk op het gebied van moraal, moreel, kader, rechtstatelijkheid, gender, maatregelen treffen tussen Suriname en Nederland, aldus Robby.

Steun de partij: Het is nu of  nooit. VHP Nederland zal aan het begin van elk maand tot aan de verkiezing (maart, april en mei) een tikkie rond sturen. U mag zelf een bedrag invullen wat u aan de partij wilt doneren. Mocht het zo zijn dat u niet wilt doneren via een tikkie dan kunt u uw donatie ook overmaken naar rekeningnummer NL53 INGB 0006 588470, ten name van VHP Nederland, onder vermelding van uw naam, adres en VHP Nederland donatie 2020. Mocht u zelf niet in staat zijn om te doneren, dan verzoekt VHP Nederland u om uw bijdrage te leveren door de tikkie verder te verspreiden binnen uw familie, vrienden en kennissenkring.

Dank namens VHP Nederland.

Bron: VHP Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes