Stichting Kern VHP Rijnmond

Het symbool van Stichting Kern VHP Rijnmond bestaat uit:

 • Het logo van de VHP Suriname (hierna: de moederpartij). Door het logo van de moederpartij in het logo van Stichting Kern VHP Rijnmond te integreren staat Stichting Kern VHP Rijnmond direct in verbinding met de moederpartij.
 • Rijnmond geeft de geografische ligging aan van Stichting Kern VHP Rijnmond
 • Het water symboliseert dat Stichting Kern VHP Rijnmond een dynamische organisatie is die zoals een stromende rivier constant in beweging is en niet star is.
 • De watergolven staat symbool voor de verschillende karaktereigenschappen zoals eensgezindheid, transparantie, samenwerken en dienstbaar zijn van de bestuursleden en sympathisanten.

Het bestuur van Stichting Kern VHP Rijnmond bestaat uit:

 • Voorzitter: Shirley Tina Jakoeb
 • Ondervoorzitter: Ramkrisna Nathie
 • Penningmeester: Chhattradharie Sharma Anroedh
 • Secretaris: Johan Ashwienkoemar Siewnath

De doelstelling van Stichting Kern VHP Rijnmond is als volgt:

De Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP) is een politieke partij in Suriname die op 25 mei 2020 regeerverantwoordelijkheid heeft verkregen. Dit betekent dat de VHP tot en met 2025, samen met andere coalitiepartijen, het land Suriname zal regeren. Stichting Kern VHP Rijnmond heeft als algemene doel: het ondersteunen van de doelen die de moederpartij nastreeft. In de statuten van de moederpartij staan de volgende doelen omschreven:

 • Het handhaven van de Staat Suriname als een soevereine democratische rechtsstaat;
 • Het verwezenlijken en het waarborgen van de nationale eenheid  van het Surinaamse volk;
 • Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling naar een  sociaal – rechtvaardige samenleving en het respecteren van politieke, economische, sociale, religieuze en culturele identiteit;
 • Het verwezenlijken en waarborgen van een waardige en eervolle plaats voor Suriname in de rij der democratisch en rechtsstatelijk gezinde volkeren.

Stichting Kern VHP Rijnmond zal de moederpartij bijdragen in het realiseren aan de hiervoor genoemde doelen door:

 • Leden te informeren over internationaal & nationaal politiek-economische vraagstukken met betrekking tot ontwikkelingen in Suriname in het algemeen en die van de Vooruitstrevende Hervormingspartij in het bijzonder;
 • De moederpartij ondersteuning te bieden in sociale projecten die ondernomen worden. Denk hierbij aan het verzamelen en verschepen van goederen naar Suriname voor o.a. educatieve projecten voor kinderen;
 • Het oprichten en onderhouden van kennisnetwerk.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het regelmatig organiseren van lezingen & discussiebijeenkomsten;
 • Het organiseren van seminars, symposia & congressen;
 • Het organiseren van vormingsactiviteiten & trainingen;
 • Het onderhouden van contacten met diverse politieke & maatschappelijke organisaties;
 • Ondersteunen van minderbedeelden in het gemeenschap.

Projecten van Stichting Kern VHP Rijnmond:

U kunt Stichting Kern VHP Rijnmond bereiken via vhp.rijnmond@gmail.com of Facebook. Alle informatie omtrent kern Rijnmond kunt u terugvinden op www.jakoeb.nl/vhp-rijnmond.

Stichting Kern VHP Rijnmond is gevestigd op: Giraffenburg 42, 2994 CT Barendrecht.

Het KVK-nummer is: 78577179.

Wilt u een donatie doen aan Stichting Kern VHP Rijnmond? Dat kan via rek.nr: NL22 TRIO0320063461 op naam van Stg Kern VHP Rijnmond onder vermelding van uw naam.

Dank namens het bestuur!

Contributie brief V1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes