Jagernath Lachmon Symposium 2021

Dit symposium heeft plaatsgevonden onder auspiciën en verantwoordelijkheid van de VHP. In het streven van de wetenschappelijke instituten van VHP Nederland en Suriname om gezamenlijk activiteiten, binnen het raamwerk van hun taakstelling uit te voeren, hebben de wetenschappelijke bureaus, het Jagernath Lachmon Symposium georganiseerd.

Het thema van het symposium is:

Verkenningen van de contouren van de Surinaamse Natievorming; van Verbroederingspolitiek, Eenheid in verscheidenheid naar Bromtji Djari.

Het doel van het symposium:

De wetenschappelijke instituten ambiëren een rol te vervullen inzake de herijking en heroriëntatie van het verbroederingsconcept zoals dat in Suriname is uitgevoerd sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw. In dit verband werd er een discussie georganiseerd aangaande verbroedering en verbroerderingspolitiek met als objectief:

  • Belichting van verbroederingspolitiek vanuit een historisch perspectief,
  • Evolutie van het concept van verbroedering de afgelopen 50 jaar,
  • Successen en mislukkingen en succesbepalende factoren omtrent verbroedering.

Hieronder vindt u de zoombijeenkomst terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes