De nieuwe VHP!

Dit is de nieuwe VHP. De partij met een nieuw plan. De partij voor alle Surinamers, ongeacht ras, geloof of kleur. De Orange Movement met haar leider Chan Santokhi bindt alle Surinamers.

De boodschap van de VHP op de ‘opo yari massameeting’ is dat het tijd is voor de oranje partij om de macht over te nemen!

Santokhi benadrukte dat natuurlijke hulpbronnen het gehele volk ten goede moet komen en niet alleen aan een elite groep van machtswellustelingen. Corruptiebestrijding en onderzoek hiernaar is een van de belangrijke punten van de VHP. Hij merkte op dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zijn ontslagbrief heeft ingediend, maar dat is niet voldoende. Het moet niet bij ontslag blijven. “De corruptie daar moet ook onderzocht worden,” stelde de partijleider. Mensen stelen het geld en rijden in dure auto’s en drinken champagne, terwijl het volk verarmt.

Over het recente rapport van kredietbeoordelaar Fitch Ratings, zei Santokhi dat de regering Suriname tot een ‘junk Staat’ heeft gedegradeerd. De regering heeft de trots van het land afgepakt. De oranjebeweging zal volgens de partijleider ervoor zorgen dat de trots wordt teruggebracht. Deze regering heeft het volk in armoede gedompeld, terwijl corruptie hoogtij viert. De oranje beweging zal Suriname redden, beloofde Santokhi.

Zie hieronder zijn speech:

2020018-KIckOffSpeech-25mei2020-website-1

U kunt het document hier downloaden.

Jogi haalt aan dat personen momenteel worden gemobiliseerd om op 22 januari de straat op te gaan om ondersteuning te bieden aan Bouterse die voor de krijgsraad moet verschijnen. De politicus haalt aan dat alle ambtenaren en ondernemers huis-aan-huis gemobiliseerd worden om zich te registeren voor woensdag 22 januari.

Hij roept de NDP op om te kijken naar de opkomst van deze massameeting van de VHP. Volgens hem wordt het volk niet misleid bij de VHP en er is al sprake van een overwinning.

Jogi: “Laten ze komen zien waar de overwinning is.” Hij is van oordeel dat wanneer de NDP aan de macht is, er sprake is van corruptie. “Waar zijn de gelden van Carifesta, van de Surinaamse Postspaarbank. Waar zijn de gelden die bestemd waren voor de boeren van de agrarische sector?”, vraagt hij retorisch.

Op de massameeting is het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan van Suriname gepresenteerd door partijtoppers Riad Nurmohamed en Stanley Raghoebarsing aan de partijvoorzitter. Gratis onderwijs voor iedereen onder achttien jaar is een van de speerpunten van de VHP. Santokhi voegde hieraan toe dat alle jongeren die 18 jaar zijn geworden recht hebben op een bouwkavel. Dit zal een wettelijke basis krijgen. Ook schoolvervoer zal gratis zijn in het hele land. Studieleningen worden voor verschillende beroepen mogelijk gemaakt. Het garanderen van veiligheid is eveneens benadrukt.

Zie hieronder voor de verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma-VHP2020-18Jan2020

U kunt het document hier downloaden.

Zie hieronder voor het wederopbouwplan:

Ideologie-VHP2020-18Jan2020

U kunt het document hier downloaden.

Vooral de diversiteit op de massameeting was opvallend. Partijleden uit alle delen van het land, ook het verre binnenland, waren goed vertegenwoordigd in ‘de Olifant’. De partij had als doel om 20.000 mensen op de been te brengen. Santokhi zei dat er zelfs 23.000 mensen daar waren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes