Nieuwe Wet Wajong

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong ingevoerd. Om de nieuwe wet te kunnen evalueren en de Tweede Kamer van informatie te voorzien, heeft het UWV in samenwerking met het SZW een Wajongmonitor ingericht. Inmiddels heeft het UWV een tweetal evaluaties opgeleverd[1]. Hieruit is gebleken dat er landelijk een toename van de arbeidsparticipatie geconstateerd is in de jaren 2010 en 2011. Naar aanleiding van deze evaluatie ga ik de arbeidsparticipatie in Rotterdam verder onderzoeken over de periodes 2010 en 2011, vanwege het hoge aantal toegenomen Wajongers. Met de nieuwe wet Wajong staat de uitkering niet meer centraal, maar het vinden en behouden van werk. Zo moet er meer aandacht gegeven worden aan arbeidsparticipatie. Daarnaast zijn er strengere eisen voordat een individu in aanmerking kan komen voor een Wajonguitkering[2]. Met deze wetswijziging wil de overheid bereiken dat gehandicapte jongeren een betere baangarantie hebben en hierdoor actief participeren in de maatschappij.

Voor dit onderzoek is specifiek gekeken naar de arbeidsparticipatie in Rotterdam en de jaren 2010 en 2011 in vergelijking tot de jaren 2008 en 2009. Om te kunnen evalueren welke invloed de nieuwe Wet Wajong gehad heeft op de arbeidsparticipatie, werd de volgende hoofdvraag geformuleerd:

Welke invloed heeft de nieuwe wet Wajong in Rotterdam gehad op de arbeidsparticipatie van Wajongers op de werkplek in de jaren 2010 en 2011, vergeleken met de oude wet Wajong in 2008 en 2009?

Dit onderzoek is kwalitatief van aard en betreft een gevalsstudie, omdat onderzocht werd welke invloed de nieuwe Wet Wajong gehad heeft tot de eenheid ‘arbeidsparticipatie’ en welke variabelen nog meer een rol gespeeld zouden kunnen hebben. Door middel van enquêtes en interviews is gekeken, welke variabelen het meeste invloed hebben gehad op de arbeidsparticipatie.

Uit het resultaat van dit onderzoek komt helaas niet goed naar voren of de nieuwe wet Wajong invloed heeft gehad op de arbeidsparticipatie. Het verschil met betrekking tot de arbeidsparticipatie van de oude wet in vergelijking met de nieuwe wet is hetzelfde gebleven.

Op basis van deze conclusies, zijn er een aantal aanbevelingen gedaan, die een (nog) betere arbeidsparticipatie kunnen bewerkstelligen. Deze aanbevelingen zijn gedaan op het gebied van:

  • Speciaal onderwijs
  • Het aanbieden en belonen van werk
  • Het garanderen van re-integratievoorzieningen
  • Mogelijke aanpassingen in wetgeving

Het volledig onderzoek kunt u hier teruglezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes