Het Kompas organiseert sponsorloop

Ongeveer 330 kinderen deden mee aan een sponsorloop voor UNICEF op 26 april. Het was het slotevenement van een schoolbrede themamaand in het teken van klimaatverandering en kinderrechten. Het geld dat de kinderen hiermee hebben opgehaald gaat naar het project Klimaatslimme Dorpen in Madagascar.

De themamaand begon met een aantal gastlessen gegeven door deskundige vrijwilligers van UNICEF-regioteam Rotterdam, waarin de leerlingen werden geïnformeerd over universele kinderrechten. In het bijzonder was er aandacht voor klimaatverandering, en de manier waarop de klimaatcrisis ervoor kan zorgen dat veel kinderen niet de zorg kunnen krijgen waar zij recht op hebben. De lessen hadden een positieve insteek en benadrukten de rol die kinderen hierin zelf kunnen spelen.

Naar aanleiding van de lessen ontstond het idee om een sponsorloop te organiseren. Dit was een groot succes. Met elkaar hebben de kinderen een bedrag van maar liefst €8743,32 euro opgehaald. Op 17 mei overhandigde leerlingen van groep 3, die samen het meeste geld bij elkaar liepen, de cheque aan UNICEF. Een indrukwekkende prestatie, die te meer benadrukt dat kinderen met elkaar het verschil kunnen maken voor een betere toekomst.

UNICEF nodigt scholen in de regio uit om het hele jaar door gebruik te maken van het aanbod van kosteloze, deskundig verzorgde gastlessen. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met unicefrotterdam.gastles@gmail.com.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Klimaatslimme dorpen in Madagascar

UNICEF Madagaskar heeft als doel gesteld om 20 kwetsbare dorpen klimaatslim te maken door deze dorpen toegang te geven tot watersystemen, ecologische toiletten, duurzame elektriciteit, en internet.

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. 78% van de bevolking leeft in armoede, 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed, en de toegang tot schoon water is zeer beperkt. Daarbij staat Madagaskar in de top-4 van landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. In het zuiden heerst steeds vaker extreme droogte, waardoor toch al kwetsbare oogsten mislukken en de voedselzekerheid nog verder afneemt.

Kinderen worden extra hard geraakt door deze situatie. Niet alleen hier en nu – door honger, ziekte en armoede – maar ook op de langere termijn – door een slechte gezondheid, achterstanden in de ontwikkeling en een bedreigde leefomgeving. Terwijl er juist een sterke generatie kinderen nodig is om een duurzamere en betere toekomst op te bouwen.

Wat doet UNICEF

UNICEF wil met het innovatieve project ‘Klimaatslimme dorpen’ de impact van de gevolgen van klimaatverandering op kinderen verkleinen door 20 kwetsbare dorpen in het zuiden van Madagaskar weerbaarder en duurzamer te maken. UNICEF en partners willen dit doen door de dorpen te voorzien van:

1. Ieder dorp krijgt toegang tot schoon water. We leggen waterpompen en -reservoirs, pijpleidingen, irrigatiesystemen en/of zuiveringsinstallaties aan, en trainen lokale ondernemers om deze te onderhouden. Het water kan gebruikt worden door gezinnen, scholen en gezondheidscentra, en boeren zetten het in voor irrigatie, zodat de landbouw minder kwetsbaar is voor droogte.

2. Ieder dorp krijgt eco-toiletten. Die werken zonder water en het afval wordt gecomposteerd tot landbouwbemesting. Ook hier heeft iedereen baat bij: de toegang tot sanitair helpt om de verspreiding van ziektes te voorkomen – daardoor blijven kinderen en hun families gezonder. Lokale boeren kunnen dankzij compostbemesting betere opbrengsten realiseren.

3. Duurzame voorzieningen voor (zonne)elektriciteit en internet. Beide zijn nodig voor lokaal watermanagement In de tweede plaats biedt elektriciteit en internet ontwikkelingskansen – een betere bedrijfsvoering voor boeren en lokale ondernemers, beter onderwijs op scholen, en betere zorg in gezondheidscentra.

4. Het is belangrijk dat volwassenen maar ook kinderen zich bewust worden van het probleem én de oplossing. Kennis over klimaatverandering en -adaptie zorgt immers voor draagvlak voor dit project. Uiteindelijk zal een nieuwe generatie weerbare kinderen opgroeien, die weten hoe ze hun leefomgeving duurzamer kunnen inrichten.

Ieder kind kan de toekomst bepalen. Te veel kinderen groeien nu nog op in slechte omstandigheden. Als ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereikt UNICEF meer, voor meer kinderen, op meer plekken dan wie ook. Samen maken we een wereld van verschil. Voor ieder kind van nu en voor de toekomst van ons allemaal.

Voor meer informatie over het project Klimaatskimme Dorpen kunt u contact opnemen met programmes@unicef.nl, of bekijk de projectpagina.

Voor meer informatie over het evenement en de gastlessen kunt u contact opnemen met Lisa Verbruggen, Coördinator Jeugdvoorlichting UNICEF Rotterdam: unicefrotterdam.gastles@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes