Jeugdvoorlichter bij UNICEF

Recentelijk heb ik een onderzoek afgerond (klik hier voor het onderzoek) waarin ik gekeken heb naar de verantwoordelijkheden van de Staat om kinderen, die afhankelijk zijn van de zorg van de Staat, tegen geweld te beschermen op basis van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (hierna: het Kinderrechtenverdrag).

Aanleiding om dit onderzoek uit te voeren had te maken met mijn eigen verblijf in een weeshuis waar ik dagelijks fysiek mishandeld werd door verzorgers die juist verantwoordelijk waren voor mijn welzijn.

Door het Kinderrechtenverdrag te ratificeren hebben Staten zich verplicht om de rechten van alle kinderen te respecteren en hun te beschermen. In artikel 19 van het kinderrechtenverdrag staat dat: De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld […] terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft. De meeste landen slagen er nauwelijks in om deze maatregelen te nemen waardoor dit fenomeen wereldwijd nog steeds een ernstig onderschat maatschappelijk probleem blijft.

Een van de belangrijkste oorzaken van geweld tegen kinderen is dat in vele landen fysiek straffen van kinderen sociaal aanvaard wordt. Dit omdat het als een opvoedingsinstrument gezien wordt die passend is in de opvoeding. Vaak zijn landen terughoudend om in te grijpen vanwege onder andere de vruchteloze discussie of het ingrijpen van de Staat in gevallen waar sprake is van fysiek straffen geen inbreuk vormt op de ouderlijke verantwoordelijkheid. Dit resulteert in de meeste landen tot geen nationale wetgeving of  de wetgeving is ontoereikend om  kinderen te beschermen tegen geweld.

Aangezien kinderen tot een kwetsbare groep behoren en geweld kinderen ernstig kan beschadigen, is het mijn missie om hen te beschermen door hun bewust te maken van hun rechten en hoe zij hun rechten zelf kunnen beschermen. Dit is voor mij de belangrijkste reden om mij bij UNICEF in te zetten als jeugdvoorlichter.

certificaat-jeugdvoorlichting-Tina-Jakoeb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes