Evaluatiedocument 2021 VHP NL

DE OLIFANT IN NEDERLAND IS KLAAR WAKKER!

Voor u ligt het evaluatieverslag 2021 van VHP Nederland. 2021 was ook voor VHP Nederland een bijzonder jaar. De coronapandemie werkte door in zowel de organisatie als in alle activiteiten. Zo moesten vele fysieke activiteiten uitgesteld en afgelast worden en of digitaal plaatsvinden.

De coronapandemie zorgde ook voor mooie initiatieven en kansen. Zo vonden meer dan voorheen, onlinebijeenkomsten plaats tussen VHP-ers in Suriname en Nederland.

VHP-ers in Suriname en Nederland wisselden van gedachten via Zoom en samen vergroten zij hun digitale basisvaardigheden.

In het afgelopen jaar is het duidelijk geworden hoe hard de regering Santokhi haar best doet om het land op te bouwen. Het bezoek in September 2021 van de voorzitter van VHP tevens President van de Republiek Suriname, Santokhi met delegatie is enthousiast ontvangen en heeft de banden met Nederland weer hersteld. Er worden daadwerkelijk stappen gezet gericht op de ontwikkeling van Suriname. De vooruitzichten voor de komende jaren zien er veel belovend uit.

Over 3,5 jaren zijn er weer verkiezingen. Het is zaak overzicht te houden en scherp in het oog te houden wat de hoogste noden van de bevolking zijn en dat deze daadwerkelijk merkt dat haar levensomstandigheden verbeteren. Toetssteen voor haar is of zij betaalbaar aan vervoer, eten, drinken, huisvesting en werkgelegenheid kan komen. VHP-Nederland is nog steeds zeer betrokken met de ontwikkelingen in ons land en staat klaar om de regering van dienst te zijn.

Met dit verslag krijgt u een indruk van de gehouden activiteiten van VHP Nederland van het afgelopen jaar. VHP Nederland spreekt haar dank uit aan eenieder, die op welke manier dan ook, zich heeft ingezet en beveel van harte aan dit jaarverslag in te zien, te lezen, te bestuderen en hopen dat het lezen over de activiteiten in 2021 u mag inspireren ons verder te ondersteunen met uw kennis, kunde, middelen en uw enthousiaste inzet.

Ga vol vertrouwen 2022 in. VHP Nederland wenst de moederpartij kracht en wijsheid toe bij de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

U allen wenst VHP-Nederland een mooie en strijdbare 2022.

Veel leesplezier!

Namens VHP-Nederland

Het document kunt u hieronder raadplegen.

Evaluatiedocument-VHP-Nederland-2021_V1

Het document is opgesteld door Tina Jakoeb en kan via deze link gedownload worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes