Debatmiddag VHP Rijnmond

Op zondag 16 februari organiseerde kern Rijnmond, onderdeel van VHP Nederland, een Debat-& Borrelmiddag in Rijswijk. Het doel van VHP Nederland is om binnen alle kernen een debat/borrelavond te organiseren waarbij de kansen en mogelijkheden worden bezien hoe de diaspora gemeenschap kan bijdragen aan de verkiezing op 25 mei aanstaande.

Hoewel de weer waarschuwing met de aangekondigde storm “Dennis ” vooraf een spelbreker kon zijn voor de organisatie, was zulks niet te merken aan het aantal deelnemers en aan de inhoud van het programma.

Dagvoorzitter Tina Jakoeb is in haar toespraak ingegaan op partijfinanciering. Verkiezingen kosten geld, en in een land als Suriname waar de politieke machthebber van nu een keiharde en oneerlijke strijd voert met staatsmiddelen is het nog moeilijker voor de partij om in alle opzichten tegenstand te bieden. Omkoperij van stemmers, vele dure mediaproducties met valse of misleidende informatie, volop propagandamateriaal en geld voor de veldwerkers om burgers zoet te houden. Er zijn genoeg sympathisanten die de partij al jarenlang ondersteunen op verschillende manieren en dat wordt enorm gewaardeerd. Maar we zijn er nog niet! Met het einde in zicht, zullen we harder moeten werken. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen van de partij zijn giften en sponsorinkomsten waarmee campagnes van de moederpartij gefinancierd kan worden. In dat opzicht draagt kern Rijnmond bij door fondsenwervende activiteiten te organiseren zoals lezingen en feesten. De debat/borrelavond is daar een voorbeeld van.

VHP Nederland voorzitter Lachman Soedamah riep de aanwezigen op hun vrienden, familie en kennissen in Suriname te motiveren om straks op de VHP te stemmen. Hij benadrukte de noodzaak van een sterke organisatie als VHP Nederland zodat de moederpartij op meerdere manieren ondersteund kan worden.

Ranjan Akloe is ingegaan op de zichtbaarheid van de partij vóór de verkiezingen. Huisstsijl is een sleutelwoord hierin en moet voor een ieder herkenbaar zijn. De associatie die mensen moeten krijgen bij de partij is de kleur oranje en het logo van de olifant. Dat is de kracht van consistentie, uniformiteit en een eenduidige boodschap.

In zijn toespraak gaf Diaspora campagne manager Robby Makka informatie over onder meer de volgende elementen van en over de VHP (campagne):

1. De DDay van de VHP genoemd als de dag van 25 mei, de verkiezingsdag in Suriname. De D-Day commissie staat olv. VHP topper Radj Randjietsingh

2. De anti fraude commissie binnen de VHP o.l.v. Asis Gajadin

3. Trainingen die worden verzorgd door het JAKI aan het VHP personeel in verkiezing-procedures

4. De kiezerslijsten die 100 dagen voor de verkiezingen ter inzage staan

5. Het aangekondigde protest manifestaties van 17 febr. en 24 febr.

6. Het Centraal verkiezingsorgaan van de VHP waarin alle districtscoördinatoren zitting hebben met gelaagdheid tot op stembureau- en straatniveau i.v.m. haar veldcampagne.

Volgens Makka is de VHP en Vz. Santokhi gelijk aan een model huwelijk: onder zijn persoonlijk leiderschap wil VHP een hygiëne campagne voeren met sterke en verfrissende ideeën vervat in het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan.

Daarom een stroomschema met campagne structuur: duidelijk, krachtig en onderdeel van modern management.
“Er is geen tijd voor Aloe Baba en Tralala, de VHP is een Valentijn partij, een partij die werkt aan 1 VHP: van ik naar wij en van wij naar ik. De VHP is er voor liefde en vriendschap ook tussen Nederland en Suriname oreerde Makka.

De Diaspora campagne manager sloot zijn toespraak af met een oproep aan Diaspora om de VHP te ondersteunen met: ICT en middelen, sociaal media bijdragen, het schrijven van artikelen en vooral door geestelijk en fysiek aanwezig te zijn rond 25 mei voor daadwerkelijke Orange movement uit Nederland voor Suriname.

De bijeenkomst werd formeel door Arnold Dwarka afgesloten met discussie vanuit het publiek.

Zie ook: dbsuriname.com

Foto’s door: Ranjan Akloe

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes