Gastles op Het Kompas in Barendrecht

In een wereld waar klimaatverandering en kinderrechten steeds meer aandacht krijgen, heeft Basisschool Het Kompas in Barendrecht op 17 april een speciale dag gewijd aan het thema ‘Klimaatslimme dorpen in Madagaskar’. Deze dag fungeerde als het startpunt voor de UNICEF-loop op 26 april, bedoeld om fondsen te werven voor ondersteunende projecten die ten goede komen aan kinderen in Madagaskar.

In de lessen, verzorgd door vijf deskundige gastdocenten, maakten de 330 leerlingen kennis met de universele kinderrechten en de complexe problematiek van klimaatverandering. Het onderwijs was gericht op het verstrekken van inzicht in hoe deze wereldwijde kwesties verband houden en welke positieve rol kinderen zelf kunnen spelen.

De kinderen werden tevens uitgenodigd om op kaartjes hun visie op kinderrechten en persoonlijke actiepunten te formuleren. Deze activiteit versterkte de boodschap dat actie ondernemen voor een betere wereld op elke leeftijd mogelijk is.

Het evenement, culminerend in de aanstaande UNICEF-loop, vormt een praktische uiting van de school’s inzet voor bewustwording rondom klimaatverandering en het bevorderen van kinderrechten. Het illustreert het vermogen van onderwijs om jonge mensen te inspireren tot betrokkenheid bij wereldwijde vraagstukken.

Met deze loop benadrukt Basisschool Het Kompas de kracht van collectieve inspanningen en versterkt het de boodschap dat eenieder, groot of klein, een waardevolle bijdrage kan leveren aan een rechtvaardiger en duurzamer morgen.

UNICEF nodigt scholen in de regio uit om het hele jaar door het aanbod van kosteloze, deskundig verzorgde gastlessen te benutten. Scholen die hun leerlingen willen verrijken met deze waardevolle lessen kunnen contact opnemen via unicefrotterdam.gastles@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes