Afschaffing OV-studentenkaart

Wie het nog niet door had, ons land (en zo’n beetje de hele wereld) zit in een crisis. Met de komst van het nieuwe kabinet Rutte II is besloten een miljardenbezuiniging door te voeren. Enkele van deze bezuinigingsplannen hebben gevolgen voor het HBO en WO. Zo zijn er plannen om de prestatiebeurs af te schaffen en deze te vervangen met een sociaal leenstelsel, maar wilt het kabinet ook bezuinigen op de OV-studentenkaart[1].

Nu er bezuinigd moet worden, lijkt de OV-studentenkaart weer onderwerp van discussie te zijn en er zijn de plannen om deze reiskaart om te zetten naar een kortingskaart. Het gratis reizen voor studenten verdwijnt hierdoor in zijn geheel.

Het kabinet wilt graag de OV-studentenkaart vervangen met een kortingskaart, echter niet alle partijen kunnen zich hierin vinden. De tegenstrijdigheden tussen de verschillende partijen om tot een oplossing te komen, resulteert dan ook in een beleidscontroverse.

Hier treft u een essay waarin vanuit bestuurskundige theorieën gekeken wordt wat de juiste aanpak (inclusief bijbehorende instrumenten) is voor management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2019 Powered by WordPress - Theme by Dessign Themes